Home
Curriculum Vitae
Publications
Research
Links
About this website
Contact me for questions, information, ..
 
 
 

English version

Welkom !

Op deze website vindt u informatie over mijn onderzoek. Het handelt over het modelleren van fasetransformaties en korrelgroei in metalen, en de morfologische veranderingen die zij veroorzaken op microscopische schaal. Op microscopische schaal bestaan de meeste metalen namelijk uit korrels, elk met een eigen kristalstructuur, oriëntatie en samenstelling. Op basis van fysische en chemische wetten probeer ik te voorspellen hoe de vorm, grootte en ruimtelijke verdeling van de korrels en de lokale samenstelling veranderen in de tijd tijdens belasting, vervorming of onder invloed van temperatuur. Dit is belangrijk aangezien de uitwendige eigenschappen, zoals sterkte, vervormbaarheid en geleidbaarheid, bepaald worden door deze korrelstructuur op microscopische schaal. Daarbij gebruik ik voornamelijk de faseveld- (E: phase field method) en de CALPHAD (CALculation of PHAse diagrams) methode. Beide methodes zijn gebaseerd op principes uit de thermodynamica.

Via het menu links, verkrijgt u meer informatie over mijn achtergrond, onderzoek en publicaties.

Voorbeeld van een microscopisch geobserveerde korrelstructuur van
ijzer en van 
een gesimuleerde korrelstructuur.
Voorbeeld van een microscopisch geobserveerde korrelstructuur van van aan staalsoort en van een gesimuleerde korrelstructuur.

Meer informatie over mijn onderzoeksgroep aan het Departement Materiaalkunde van de KU Leuven vindt u hier.